Vad har hänt

Vad har hänt

Åren går och...

Årsmöte 2013 hölls den 23/3 kl.16,00 på Komedianten.

Komedianterna arrangerade ATRs Smålands-Festival i Vimmerby.
Festivalen gick av stapeln 19-21/4-2013

Arbetet med sommarens Stadsvandringar sysselsatte mer än 40 personer och blev en lika stor succe som tidigare år. Tiden för åretsvandringar var det tidiga 1900-talet.

815
839