Bli medlem

Medemmar

Medlemsavgiften är:

Vuxen 150:-
Barn/Ungdom tom 20 år 100:-
I medlemskapet ingår medlemskap i ATR.
Familjemedlemskap 250:-
Stödmedlemskap för ej aktiva medlemmar 100:-

Medlemsavgiften betalar man in på

BG 5601-9482
Swish 123 278 54 91
OBS! glöm inte att uppge vem som är inbetalare

Ny medlem?

Är du ny medlem så ber vi dig skicka kontaktuppgifterna till vår medlemsregistrerare Anders Enqvist via e-post anders.enqvist@telia.com
Namn
Adress
Tele och Mailadress
Personnummer (erfordras för medlemskap i ATR)

818