Pjäslista Sällskapet Komedianterna

Pjäser producerade 1996-

Fortsättning...

1996 Ett frieri.

1996 premiär 22 November. Revy pilen.

Medverkande: Maja Westberg,Pia Ström,Jörgen Syren,KarolineJohansson,Lasse Öhman,Helene Ek,Nisse Grunden,Margaretha Gille,MariaPetersson,Ronny Jendestam,Robert Jendestam,Tina Carlström,AndersEnqvist,Anna-Lena Carlsson,Ninna P. Dahlström,Lisa Rommen,Jenny Johansson,EmilP. Dahlström, Linus Leander, Jocke Karlsson.Teknik:Jan Svensson. Regi:MajaWestberg.

1997 Februari. De sista timmarna.

1997 Mars. Regeln och undantaget.

1998 Januari. Vem älskar Yngve Frej? av Slas (Stig Claesson).

Medverkande: Nils Grunden, Caroline Johansson, P.O Ström, AndersEnqvist, Maja Westberg. Ljus och ljud: Jan Svensson. Scenografi: Ensemblen.Regi: Ingegerd Grundén. Affisch: Vide Jansson.

I tvåaktaren ”Vem älskar Yngve Frej?” är krocken mellan storstad ochavfolkningsbygd väldigt tydlig. Glesbygden blir glesare och glesare ochaktiehajarna och datanördarna minglar i storstäderna. Regeringen drar mer ochmer åt höger. Vart är vi egentligen på väg?

Stig Claesson Slas (född 1928) är ”söderkis” av födsel och ohejdad vana.Han har tecknat och berättat om Stockholm i en mängd sammanhang, bla i en”Stockholmsbok” och i ”Stockholmsbilder”. Slas har emellertid också fångatlandsbygdens stämningar och människor, tex i ”Västgötalagret” och i ”Vem älskar Yngve Frej?” I allt han har skrivitfinns det en kärlek till de utlämnade, till gamla människor, till barn och tilldem som utvecklingen kört över. Med ett snabbt effektivt språk ochkarakteristiska ord hittar Slas alltid till slut till pudelns kärna.

1998 Februari. Flykten från Hamburg. Ett ungdomssamarbete med komedianten som plattform.

Medverkande: Marcus Alser, Evelina Petersson, Emilia Svensson, AndreasSvensson, Anders Hallberg, LARs-Henric Karlsson, Lisa Arnlund, RichardMårtensson, Anna Gustavsson, Marcus Johansson, Linus Persson, Hans Lindskog,Björn Mårtensson, Natali Karlsson. Teknik: Jan Svensson, Rikard Eklund ochLinus Leander. Musik: Linus Leander. Manus: Rikard Mårtensson. Kostym: AnnaGustavsson och Emila Svensson.

”Flykten från Hamburg” är en nyskriven pjäs som tar avstamp ikoncentrationslägrens och andra världs krigets Tyskland. En föreställning medny musik som vill få oss att aldrig glömma de fruktansvärda saker som hände däroch då i Hitlers Tyskland.

1999 Oktober. Folk och rövare i Kamomillastad.

2000 April. Den lilla fransyskan enfars i två akter.

Medverkande: Lena Hellström, Jenny Persson, Ninna Dahlström, AndersEnqvist, Jimmy Tervonen, Jon Kronstrand. Regi: Rickard Mårtensson och KickiWillysson. Sufflös: Jeanette Schmidt. Snickare: Rickard Eklund, Mikael Erikssonoch Jimmy Tervonen. Ljud: Jan Svensson. Ljus: Rikard Eklund. Allt-i-allo:Mats-Arne Grandelius. Attributör: Haidie Österdahl. Produktions ansvarig:Rikard Eklund.

Två timmars färd utanför Paris i en lägenhet som tillhör Bernad ochJacquline är där resan i denna fars börjar. I vanliga fall händer det inte såmycket hos detta sedan många år gifta par. Man jobbar, sover, äter och umgåsmed vänner och bekanta. Men när Bernad bjuder hem bäste kompisen Robert överhelgen blir inte allt som planeratspeciellt inte denna gång när svärmor fått enoerhört svår influensa och en älskarinna dyker upp ifrån ingenstans...Hurtrasslar man sig ur sånt med värdigheten i behåll???..

2001 Augusti. Detta år sattes publiksuccén ”Folk och rövare i Kamomilla stad” upp ännu en gång.

2001 December. ”En Julsaga” av Charles Dickens.

En hejdundrande julföreställning med en stor ensemble, en oerhörtengagerad regissör och kunniga tekniker som gjorde decemberkvällarna 2001oförglömliga. En Julsaga sattes även upp 2002pga den strykande åtgången på biljetter året innan.

2002 Juli. Gullringen 100 år. Tidstypisktarrangemang med karaktärer och skådespel.

Bitar av Komedianterna samlades kring firandet av Gullringens 100 års jubileum. I detta spektakel förekom både Kungar, hästar och fanfarer. Ett mycket lyckat firande.Producent och regissör: Maja W.Enqvist

2002 December. En Julsaga.

2003. Fångad i en flaska.

Manus och regi: Ylva Lindell. En nyskriven pjäs om hur man överlever ien familj med alkoholrelaterad problematik. Tre syskon som ser tillbaka på detsom de flesta skulle kalla barndom men som i deras egna ögon mer lutar åtmisär.

Premiär i Vimmerby i komediantens lokaler och därefter en föreställningpå Atr-festivalen i Småland där både manus och skådespelare fick mycket brakritik.

2004Spelar min Lind sjunger minnäktergal efter en berättelse av Astrid Lindgren.

Medverkande: Bengt Johansson, Ingegerd Grunden, Sara Karlsson, MiaJohansson, Annika Karlsson, Tord Johansson, Jimmy Karlsson, Thomas C Eriksson,Calle Karlsson, Annika Högberg, Erica Holmwall, Lena Hellström. Regi: AgnethaRegell. Ljus: Ylva Lindell. Ljud: Jan Svensson. Scenteknik: Jan Svensson.Musik: Matts Hansson/Katarina Andreasson. Foto: Leif Haraldsson.Affisch/Program: Agne Regell. Bilder: Kommunarkivet. Kostym: Annelie Karlsson.

2004Antigone av teater Agon

Teater Agon är en bi-grupp till sällskapet Komedianterna och beståruteslutande av kvinnor som spelar pjäser för att belysa och upplysa om kvinnorssituation runt om i världen.

2005 Provocerande politisk satir, beställd och uppförd på Metall avd 134´s årsmöte i Västervik.
Medv. Anders Enqvist, Maja W.Enqvist, Lena Hellström, Ewa Johansson, Jimmy Karlsson, Maria Berggren

2005 En arbetarhistoria (beställning från metall avdelning 134) Spelades vid 100års jubileumet påGränsö.
Medv. Rickard Eklund, Anders Enqvist, Maja W.Enqvist, Lena Hellström,Calle Carlsson, Kjell Nyholm, Teknik. Jan Svensson,
Regi och originalmanus Maja W.Enqvist och Anders Enqvist

2006 ”Spelar min lind sjunger minnäktergal”.

2006 ”Hamlet I Gödselby” av IvoBresan.

Medverkande: Anders Enqvist, Lasse Öhman, Magnus Eriksson, Maja Enqvist,Jimmy Karlsson,Ewa Johansson, Nils Grunden, Calle Carlsson, Niklas Grunden,Maria Berggren, Annika Svaren, Alexandra Enqvist, Maya Svaren, CharlieBergren/Johansson. Teknik: Jan Svensson/Rikard Eklund. Regi och Produktion:Ingegerd och Nisse Grunden under Maja Enqvists visa ledning.Shakespeare-dockmakare: Marie Gille. Foto: Janne Strömsten.

”Hamlet i Gödselby” har ofta kallats en politisk pjäs något somförfattaren Ivo Bresan bestämt vänder sig emot.

”I pjäsen behandlas ett evig problem, som flera författare behandlatföre mig: lurendrejeri, primitivism, maktmissbruk för personliga syften å enasidan och å andra sidan mänsklig idealism, rättfärdighet och ärlighet som visarsig tragiskt vanmäktigt i kampen mot de negativa krafterna. Men visst är denförlagd till en viss tid och en viss plats och därmed ett bestämt politisktsammanhang. Ty livet är ju, vare sig vi vill eller inte, politiskt”

Ivo Bresnan föddes i Kroatien 1936. Hans far tillhörde kommunistpartietoch sympatiserade med Titos partisaner under andra världskriget, något somförst missgynnade familjen ;men efter kriget blev fadern en betydelsefull man itrakten. När Ivo gått ut skolan utbildade han sig vidare till lektor ikroatiska språk och litteratur samt filosofi och valde efter examen även attundervisa i detta. Sedan 1950-talet ägnade han sig även åt att skriva men detvar först 1971 som han fick sitt genombrott med just ”Hamlet i Gödselby” Pjäsenblev en stor succé såväl bland kritiker som publik.

2007 Komedianterna höll i Smålands ATR festival och arrangerade helaspektaklet i lilla Vimmerby.

2007 December. Julkabaret.

2008 Blandfars.se.

En fars där bland andra roliga nummer en mycket förtvivlad Vimmerby boringer polisen och hamnar hos Gällivare callcenter.

2009 Fettpärlan av Guy de Maupassant.

Medverkande: Tina Carlström, Calle Carlsson, Kent Skaate, AndersEnqvist, Annika Svarèn, Lasse Öhman, Anneli Everås, Niklas Grundèn, Johanna Idebro,Maria-Elen Lundborg, Caroline Axelsson, Alexandra Enqvist, Rikard Eklund.

Musik: Matts Hansson. Regi: Maja Westberg-Enqvist. Regiassistent: RikardEklund. Ljus och Ljud: Jonas Nilsson. Sufflös: Ingegerd Grundèn. Scenografi:Anders Enqvist och Jonas Nilsson. Kostymsömmerska: Mia Samuelsson. Rekvisita: CalleCarlsson.

Adelsmannen Guy de Maupassant har länge ansetts höra till novellkonstensädla mästare. Bland hans mest uppmärksammade noveller hörde just hans debutverk'Fettpärlan'. En berättelse som visar på de mörkasre sidorna imänniskans natur. Hur vi i en trängd situation inte drar oss för att utnyttjaen annan människa för vår egen vinnings skull.

'Fettpärlan' utspelar sig år 1870 där ett sällskap av olikasorters människor befinner sig på flykt under de tyska trupperna i endiligens.I resesällskapet finns hela samhällshiearkin representerat ,blandannat ett adelspar,en industriman med fru,ett köpmanspar,en nunna och enpolitisk agitator. Till denna brokiga skara sällar sig en ung glädjeflicka somi berättelsen kallas för Fettpärlan.

2010 Picknic på slagfältet.

Medverkande: Lar-Åke Öhman, Jimmy Karlsson, Niklas Grundén, AnnikaSvarén, Kent Skaate, Calle Carlsson

Detta år sattes även Fettpärlan upp en andra omgång.

2010 Juli. Stadsvandringar. En levande historisk rundvandring som tog oss påen promenad från 1604 till det tidiga 1900-talet.

2011 våren. Teater Agon satte upp en pjäs som speglade kvinnors roller genomtiderna. Basen fanns och kretsade kring de grekiska myterna i Antikens Greklandbla Lysistrate och Antigone. Pjäsen spelades två gånger på Tullport teatern ochen gång på ATR festivalen i Västerås där det här året fanns ett tydligt genustema.

2011 Juli. För andra året i rad iscensattes det en dramatiserad stadsvandring.Detta år kretsade historien runt släkten Wimmermark på 1700-talet, en släkt somsatt tydliga avtryck i Vimmerbys historia. Fyra veckor mitt i sommarvärmenlotsades publiken runt i Vimmerby för att uppleva präster med moderna idéer,uppfinnare som fångade elektricitet i ciggarlådor och unga möer som vartbortgifta med gamla gubbar. Behöver väl knappats tilläggas att det vartsuccé.

2012. Våren. ”Björnen” av AntonTjechov.

Medverkande: Tina Karlström, Jimmy Karlsson, Thorsten Ungsäter.

En Änka sörjer sedan länge sin döda man och trots sin trotjänaresständiga uppmaningar att gå ut och söka sig en ny man väljer hon att stannainomhus och sörja, ända tills en ung man dyker upp som hennes numera avlidnemake är skyldig pengar. En pjäs full med vändningar.

2012 våren. ”Den starkare” av August Strindberg.

Två kvinnor möts för en pratstund på ett kafé på julafton. Den ena bladdrarpå om sitt till synes perfekta liv med den andra kvinnans numera före dettaman. En pjäs med bara en talroll där det som inte sägs tar större plats änorden som uttalas.

Medverkande: Lena Hellström, Maja Enqvist.

Regi: Jimmy Karlsson.

2012. ”Paria” av August Strindberg.

Medverkande: Anders Enqvist, Niklas Grundèn.

Regi: Jimmy Karlsson

Två män, en hemlighet. Strindberg i ett nötskal.

Både ”Paria” och den starkare sattes upp med tanke på att 2012 varStrindberg-året och många teatrar runt om i Sverige firade minnet av honom medatt sätta upp hans verk.

2012 Juli. Stadsvandringar.

För tredje året i rad var de dramatiserade stadsvandringarna på tapetenoch denna gång var det i 1800-talets delvis fattiga Vimmerby som handlingenkretsade. Anna Lovisa Skylth och hennes Herr Karlsson och alla deras ungar,All-Gerda och hennes karlar och Kryck-Lötta och Lort-Stina bara för att nämnanågra gjorde sitt bästa för att roa och förfasa den betalande publiken dennamycket regniga Juli. Man får inte heller glömma alla dessa underbara statisteroch de ivriga migranterna som skulle flytta till Amerikat när vi pratarstadsvandringar 2012. Så många som vi var i den här uppsättningen har vi nogaldrig varit förr. En hejdundrande uppsättning.

2012. December. Jubileums revyn ”Propellern”

Så var det då dax för Komedianterna att fylla 30 år i sin verksamhet.Detta firades naturligtvis med en revy med gamla godbitar ur våra tidigareuppsättningar men även nya nummer och sketcher. Mycket ”skit” om dofter ochpolitiska beslut vädrades ut över åskådarna de fyra kvällar revyn spelades ochmånga skratt blev det. Bland numren återfanns klassiker som ”en jourhavandemedmänniska” och ”Gällivare callcenter” men även nya godbitar som ”Facebook”och ”historien om HEN”

Medverkande: Anders Enqvist, Maja Enqvist, Bodil Hansson, JonKronstrand, Lasse Öhman, Jimmy Karlsson, Ylva Lindell, Rikard Eklund,Kristoffer Månsson, Ingegerd Grundèn, Niklas Grundèn, Jonas Karlsson, AlvaStrid, Mats Hansson, Kent Skaate. Teknik: Zandra Enqvist.
815
806
838