ARTICLE
12
a834a9620e8d3b11353f2499913b0b6a
Tillbaka (UPD: 2012-07-28 10:30:33)

Komedianterna får Vimmerby kommuns Kultur och fritidspris!

Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2011-11-14 beslutades att tilldela Komedianterna Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris 2011.

Motiveringen:

"Sällskapet Komedianterna roar och kittlar sin publik lite extra. Komedianterna är genuina eldsjälar som inte är rädda att ta på sig nya utmaningar. Sedan starten i början på 1980-talet, med August Blanche ”Ett resande teatersällskap” på Vimmerby stadshotell, har de visat prov på ett brett utbud av produktioner i egen regi för alla åldrar. Verksamheten som bedrivs är speciell och fyller en viktig funktion i Vimmerbys kultur- och föreningsliv.

Med Komedianternas dramatiserade stadsvandringar har Vimmerbys historia levandegjorts och vi har fått möta färgstarka karaktärer i spännande scener.

Komedianterna har tillsammans med Kulturskolan de senaste åren utvecklat teaterverksamheten i Vimmerby för barn och ungdomar.

Komedianterna har genom en mångårig insats berikat Vimmerby genom att sprida teaterupplevelse med glädje, lust och eftertänksamhet".

Posten senast uppdaterad 28 jul 2012 kl. 10:30

815
806
51