ARTICLE
13
9b1337116f40de9c28fab2c9219cc8f4
Tillbaka (UPD: 2013-03-01 17:47:40)

Årets stadsvandring 3-20 juli

Årets stadsvandringar kommer att utspela sig under sent 1800 tal.
Stadsvandringarna kommer att ha sin början på torget.
Under perioden 3juli-20juli
Tisdag-Fredag kl. 18.00-ca 19.30
Vi går från torgets myller till de mer skumma kvarteren i staden där vi möter emigranter, nattpoliser, borstbindare och andra havande.

Posten senast uppdaterad 1 mar 2013 kl. 17:47

815
806
51